Bildiri Gönder

Bildiri Gönderimi için kaldı!

Bildiri toplama süreci online olarak gerçekleştirilmektedir.

Kongreye Davet

Değerli Bilim İnsanları, Sektör Temsilcileri ve Farklı Kurumların Çalışanları;

Dünya’da Kimya Mühendisliğinin gelişimi 1800’lü yıllara dayanır. Sanayi Devrimi’nin yaşandığı yıllarda; insan hayatının gereksinimlerini karşılamak üzere pek çok ürünün yüksek miktarlarda üretilmesi için birçok kimyasal işleme ihtiyaç duyulmuştur. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için büyük ölçekli tesislerin kurulması ve farklı bilim ve teknoloji Kimya Mühendisliği mesleğinin bugünkü konumunu almasına neden olmuştur. Ülkemizin gelecekte ekonomik olarak diğer ülkelerle rekabet edebilirliği, Kimya Mühendisliğinin çalışma alanları olan stratejik öneme sahip sektörlerde yetişmiş işgücüne sahip olmasıyla doğrudan ilgilidir. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK), birçok farklı bilim dalında bilimsel araştırmaların ve endüstriyel gelişmelerin paylaşıldığı akademisyen, araştırmacı ve sanayicilerin katıldığı ülkemizde düzenlenen en önemli platformlardan biridir. 15. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 4-7 Eylül 2023 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Çanakkale, M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur. Gerek doğası gerek tarihi ile Çanakkale şehri görülecek, yaşanacak, yâd edilecek ve hayran kalınacak bir yerdir. Bu şehirde kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülmüş bağımsızlık mücadelesi ruhu her an hissedilmektedir. Siz değerli meslektaşlarımızı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü olarak bu nadide şehrimizde Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır bir şekilde ağırlamak için çalışmaktayız.

15. UKMK`nde bilim kurulunca kabul edilen sözlü bildiri sunumları yanında poster sergileri ile alanında uzman davetli konuşmacıların sunumlarına yer verilecektir. Kongre kapsamında Kimya Mühendisliği öğrencilerine yönelik bir tasarım oturumu gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Akademik ve sektörel sorunların tartışıldığı, çözüm önerilerinin üretildiği, üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirildiği bu etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla.

UKMK-15 Düzenleme Kurulu adına,
Prof. Dr. Tijen Ennil BEKTAŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı ve UKMK-15 Düzenleme Kurulu Başkan

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Bekir Zühtü UYSAL

Gazi Üniversitesi

"Emekli Öğretim Üyesi"

Prof. Dr. H.Yıldırım ERBİL

Gebze Teknik Üniversitesi

"Emekli Öğretim Üyesi"

Prof. Dr. İsmail TOSUN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

"“Emekli Öğretim Üyesi”"

Prof. Dr. Zümriye AKSU

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz ÜNER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Yük. Kimya Müh. Orhan YILMAZ

Zorlu Maden Grup Başkanı

Yük. Kimya Müh. İsmail CEYLAN

Yıldırım Holding Soda Külü ve Türevleri Grubu CEO

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderim Son Tarihi

1 Haziran 2023 tarihi 23:59'a kadar bildiri gönderimi yapabilirsiniz.

Sonuç Açıklama Tarihi

15 Haziran 2023 tarihinde bildiri sonuçları açıklanmaya başlayacaktır.

Kongre Tarihi

Kongremiz 04- 07 Eylül 2023 tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirilecektir.